แก๊สน้ำตา อันตราย ? ถ้าโดนมีวิธีปฐมพยาบาลเบื่องต้นอะไรบ้าง