เมแทบอลิกซินโดรม ลงพุงรอบเอวหนาเสี่ยงโรคร้าย

ปัญหาอ้วนลงพุง รอบเอว ที่มากเกินไป ตลอดจนระบบเผาผลาญไม่ […]

ภาวะหมอนรองกระดูกเข่าฉีกขาดอาจไม่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

ภาวะหมอนรองกระดูก เข่าฉีกขาดอาจไม่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีว […]