เบาหวานขึ้นตา ดูแลให้ดีก่อนสูญเสียการมองเห็น

เบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่พบบ่อย ปัจจุบันพบผู้ป่วยเบาหว […]

วิตามินปรุงเฉพาะบุคคล ทางเลือกของคนรักสุขภาพ

ความหนุ่มสาวเป็นที่ปรารถนาของทุกคน แต่เมื่อเรามีอายุมาก […]

การรักษาภาวะนอนไม่หลับโดยใช้ยา ประกอบไปด้วยยากลุ่มต่างๆดังต่อไปนี้

1. Benzodiazepine กลุ่มยาดังกล่าวเป็นกลุ่มยาที่ใช้บ่อยใ […]

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจกับการฉีดวัคซีน COVID-19

หลายคนกังวลกับ การฉีดวัคซีน COVID-19 ในเรื่องของผลข้างเ […]