การรักษาภาวะนอนไม่หลับโดยใช้ยา ประกอบไปด้วยยากลุ่มต่างๆดังต่อไปนี้

1. Benzodiazepine กลุ่มยาดังกล่าวเป็นกลุ่มยาที่ใช้บ่อยใ […]

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจกับการฉีดวัคซีน COVID-19

หลายคนกังวลกับ การฉีดวัคซีน COVID-19 ในเรื่องของผลข้างเ […]

การแบ่งบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกตามขนาดของแผล

การแบ่ง บาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก ตามขนาดของแผลนิยมบอกขนาด […]