ภาวะแทรกซ้อนจาก ก้อนเนื้อ บริเวณลำคอ

หาก ก้อนเนื้อ บริเวณลำคอมีขนาดใหญ่อาจไปกดเบียดอวัยวะข้า […]