ติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ต่างกันอย่างไร ?

ติดเชื้อไวรัส ผู้ป่วยจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

การติดเชื้อทั้ง 2 ชนิดเกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ที่แพร่กระจ […]