เบาหวานขึ้นตา ดูแลให้ดีก่อนสูญเสียการมองเห็น

เบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่พบบ่อย ปัจจุบันพบผู้ป่วยเบาหว […]