เมแทบอลิกซินโดรม ลงพุงรอบเอวหนาเสี่ยงโรคร้าย

ปัญหาอ้วนลงพุง รอบเอว ที่มากเกินไป ตลอดจนระบบเผาผลาญไม่ […]