ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจกับการฉีดวัคซีน COVID-19

หลายคนกังวลกับ การฉีดวัคซีน COVID-19 ในเรื่องของผลข้างเ […]